DODATNE STORITVE

  • Priprava izvršb,
  • Priprava opominov,
  • Obračunavanje obresti,
  • Odjava delavcev,
  • Priprava medletnih poročil za zunanje uporabnike,
  • Računovodstvo na terenu (naš računovodja na sedežu stranke),
  • Pomoč pri kadrovskih vprašanjih,
  • Priprava investicijskih programov, poslovnih načrtov,
  • Pravna pomoč, tudi pomoč pri združitvah, pripojitvah podjetij, s.p.-jev,
  • Ustanovitve podjetij,