STORITVE

DAVKI IN RAČUNOVODSTVO

Imate dovolj sprememb davčne zakonodaje in podzakonskih aktov? Poskrbeli bomo, da zaradi nevednosti ne boste kršili zakonskih obveznosti, zato vam poleg računovodstva nudimo tudi učinkovito davčno in poslovno svetovanje.
Več o tem >>

SODNE IZTERJAVE

Celovito upravljamo terjatve, od nastanka do poplačila. Če je izvensodna izterjava neuspešna, Rubicum finance d.o.o. poskrbi tudi za sodno izterjavo.
Več o tem >>

FINANCIRANJE

Terjatve lahko izterjamo tudi z verižnimi kompenzacijami , kar za upnika pomeni poplačilo terjatve. Ugodno rešitev poplačila terjatev uredimo tudi z e-kompenzacijami oz. e-pobotom ali pa obveznim pobotom, ki ponuja prednosti številnim podjetjem. Učinkovit način izterjave predstavlja tudi e-izvršba, ko so načeloma izčrpana že vsa sredstva v sklopu izvensodne izterjave. Skrbimo tudi za financiranje poslovanja, upravljanje terjatev in zaščito pred riziki (faktoring).
Več o tem >>

PRISILNA PORAVNAVA OZ. STEČAJ

Kaj storiti v primeru, da se zoper dolžnika začne postopek prisilne poravnave oz. stečaja? V tem primeru morate kot upnik, do roka objavljenega na spletnih straneh AJPES (prisilna poravnava – rok 30 dni; stečaj – rok 3 mesece, od objave oklica o začetku stečajnega postopka), prijaviti svojo terjatev.
Več o tem >>