DAVKI IN RAČUNOVODSTVO

Imate dovolj sprememb davčne zakonodaje in podzakonskih aktov?

Poskrbeli bomo, da zaradi nevednosti ne boste kršili zakonskih obveznosti, zato vam poleg računovodstva nudimo tudi učinkovito davčno in poslovno svetovanje.

Računovodstvo:

 • Računovodstvo
 • Vodenje knjigovodstva
 • Obračun plač že od 10 EUR
 • Zaključni račun od 150 EUR
 • Izdelava davčne bilance
 • Vodenje evidence prejetih in izdanih računov
 • Vodenje davčnih evidenc
 • Obračun socialnih prispevkov za zavezanca
 • Vodenje plačilnega prometa
 • Obračun DDV
 • Obračun obresti
 • Obračun in knjiženje potnih nalogov in dnevnic
 • Davčna napoved za s.p.
 • Obračun podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev
 • Izdelava medletnih bilanc
 • Računovodsko informiranje, svetovanje
 • Druge storitve na željo stranke

Davčno svetovanje:

 • Davčno svetovanje in zastopanje gospodarskih družb pri inšpekcijskih službah
 • Pomoč pri vračilu DDV in trošarin
 • Urejanje e-kartic
 • Obračun davka od dohodkov
 • Dohodninska napoved za fizične osebe
 • Davčni obračuni za prispevke ali takse
 • Drugi davčni predračuni ali obračuni na željo stranke

Poslovno svetovanje:

 • Poslovno poročilo
 • Letno poročilo
 • Izdelava poslovnih načrtov
 • Kapital
 • Finančno svetovanje
 • Davčno svetovanje
 • Svetovanje na področju delovne zakonodaje
 • Svetovanje na podorčju organizacije poslovanja
 • Priprava davčnih aktov in aktov iz delovnega razmerja