PRISILNA PORAVNAVA OZ. STEČAJ

Kaj storiti v primeru, da se zoper dolžnika začne postopek prisilne poravnave oz. stečaja?

V tem primeru morate kot upnik, do roka objavljenega na spletnih straneh AJPES (prisilna poravnava – rok 30 dni; stečaj – rok 3 mesece, od objave oklica o začetku stečajnega postopka), prijaviti svojo terjatev. Za več informacij nas kontaktirajte.