SODNE IZTERJAVE

Celovito upravljamo terjatve, od nastanka do poplačila. Če je izvensodna izterjava neuspešna, Rubicum finance d.o.o. poskrbi tudi za sodno izterjavo.

Izvensodna izterjava

je najcenejša in najhitrejša pot do izvensodne poravnave. Trudimo se, da v najkrajšem času od dolžnikov izterjamo vaš denar s storitvami kot so:

 • Telefonsko komuniciranje z dolžniki
 • Pošiljanje obvestil dolžnikom
 • Računanje zamudnih obresti
 • Kompenzacije
 • Evidenca stanja dolga
 • Vodenje dokumentacije o dolžniku
 • Sprotno komuniciranje z upnikom o stanju izterjave

Sodna izterjava

je zadnji korak za pridobivanje poplačil za zapadle terjatve, ko niso več učinkoviti ne izvensodna izterjava ne nobeni dogovori za poplačilo.

Z verodostojnimi listinami pripravimo in vložimo izvršbo, sodni izvršitelj pa bo poskrbel za učinkovit in hiter rubež. Z izterjavo za vaš račun pred sodiščem nastopamo kot upnik, pri čemer opravljamo:

 • Sestavljanje izvršilnih predlogov
 • Opravljanje poizvedb o premoženju dolžnika
 • Komuniciranje z dolžniki
 • Zastopanje pred sodišči
 • Odgovarjanje na ugovore in skrb za pravdne postopke
 • Svetovanje glede izvšilnega postopka
 • Vodenje dokumentacije